11.4 kl. 15:00 Sammankomst Torvald Hjulfors

11.4.21 Sammankomst i Flynängens bönehus

Predikant: Torvald Hjulfors

Mötesledare: Daniel Snellman

Sammankomst Torvald Hjulfors

Starta: 2021-04-11 15:00:00
Slut: 2021-04-11 13:00:00

Bönehuset

Booking is closed.