1.5. kl 19:00 Sammankomst/ Seurat – Staffan Snellman / tulkki Tarja Mård

Flynängens bönehus, sammankomst / seurat 1.5 kl 19:00

Predikan / Saarna: Staffan Snellman

Tulkki / Tolk: Tarja Mård

Sammankomst Staffan

Starta: 2021-05-01 19:00:00
Slut: 2021-05-01 18:30:00

Bönehuset - 20

Booking is closed.